โถชั้น 4 นิ้ว ลายพุ่มตา เคลือบด้าน TEXT_CLOSE_WINDOW