โถเบญจรงค์ 3 นิ้ว ลายพิกุลทอง เคลือบด้าน TEXT_CLOSE_WINDOW