โถเบญจรงค์ 3 นิ้ว ลายพุ่มขด เคลือบด้าน TEXT_CLOSE_WINDOW